Imbas Kod QR menggunakan telefon pintar anda

LAMAN WEB JHEWA
WISE
Sabah Crest

JABATAN HAL EHWAL WANITA SABAH

Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

Bersama Mencapai Kecemerlangan

JHEWA logo

Sabah Crest

MPWS logo

JABATAN HAL EHWAL WANITA SABAH

Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

Bersama Mencapai Kecemerlangan

Fungsi Bahagian

  • Pentadbiran Am dan Pengurusan Kewangan
  • Pengurusan Fail & Rekod
  • Pengurusan Mesyuarat Jabatan
  • Pengurusan Aset Alih Jabatan
  • Pengurusan¬†Pembangunan Sumber Manusia

 

Ilynurr Vrievia M.H Subari
Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Ilynurr.Subari@sabah.gov.my
088-236150 samb. 214/216
Dg Zahidah Julkipli
Penolong Akauntan
DgZahidah.Julkipli@sabah.gov.my
088-236157 samb. 211
Fenny Hilda @ Noramirah Peter
Penolong Pegawai Tadbir (Aset)
Fenny.hilda@sabah.gov.my
088-236156 samb. 218
Fairuz Abidin
Ketua Pembantu Tadbir
Fairuz.Abidin@sabah.gov.my
088-236144 samb. 222
Theodora Joseph
Pembantu Tadbir (Stor)
Theodora.Joseph@sabah.gov.my
-
Idriza Idris
Pembantu Tadbir (Fail & Rekod)
Idriza.Idris@sabah.gov.my
-
Muhammad Saifullah Dawi
Pembantu Tadbir (Akaun)
MdSaifullah.Dawi@sabah.gov.my
-
Ani Arina Awang Aziz
Pembantu Tadbir (Akaun)
AniArina.AgAziz@sabah.gov.my
Alinah Lajami
Pembantu Operasi (Dalam Pejabat)
Alinah.Lajami@sabah.gov.my
088-236110, 088-236104 samb. 200, 088-236145 samb. 231
Shahijan Razari Daim
Pembantu Operasi (Luar Pejabat)
shahijanrazari.daim@sabah.gov.my
Dk Salmie Ag Kassim
Pembantu Operasi (Dalam Pejabat)
DkSalmieAgKassim@sabah.gov.my
NOR AYAHANI NUALIM
Pembantu Awam (Pusat Usahawan Wanita Beaufort Sabah)
NorAyahani.Nualim@sabah.gov.my
Selim Selimin @ Limin
Pemandu Kenderaan
Selim.Selimin@sabah.gov.my
Keneddy Lasong
Pemandu Kenderaan
Keneddy.Lasong@sabah.gov.my